Chính Sách Bảo Mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

8POS yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của 8POS và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website . 8POS sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

Chính Sách Bảo Mật
Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng 8POS có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. 8POS không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho 8POS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. QUYỀN TRUY CẬP

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng, 8POS áp dụng một số điều khoản riêng khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ cung cấp hoặc có liên kết với 8POS:

Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

Đối với Khách hàng khi liên kết với bên thứ ba:

Quý khách vui lòng đọc thật kỹ nội dung trong Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách bảo mật do bên thứ ba công bố tại thời điểm sử dụng. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho các bên thứ ba, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này và chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm và khiếu nại liên quan.

3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

8POS sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ, thông tin đến Khách hàng bao gồm và không giới hạn các chương trình khuyến mại, các quảng cáo, liên kết từ đối tác thứ ba.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đơn vị Hỗ trợ kỹ thuật của 8POS.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– 8POS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng khi đồng ý sử dụng Dịch vụ trên website 8POS.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của 8POS. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, 8POS vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của 8POS.

5. THÔNG TIN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ Ngô Gia

– Địa chỉ: 30/37 TL17, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

– Hotline: 0911 551 550

– Email: info@8pos.vn

6. CẬP NHẬT THÔNG TIN

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu 8POS thực hiện việc này.

Khách hàng có nghĩa vụ báo cáo ngay đến Ban quản trị của 8POS khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp. 8POS sẽ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Trong một số trường hợp, khách hàng phải phối hợp với 8POS để kiểm tra lại nguyên nhân làm ảnh hưởng đến bảo mật thông tin.

7. BẢO MẬT THÔNG TIN

Thông tin của Khách hàng trên 8POS được cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 8POS cam kết:

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bảo mật mọi thông tin giao dịch của Khách hàng bao tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của 8POS (trừ những trường hợp do yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Trả lời